Formulář odstoupení od smlouvy

Pokud chcete odstoupit od smlouvy, prosím vyplňte následující formulář. Vyplněný formulář je potřeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na e-mailovou adresu obchod@kbkrby.cz případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím. 

Stáhněte si formulář ve formátu pdf: Kliknutním stáhnete formulář

Adresát:

KB Star s.r.o.

Orlovská 290/5, Havířov – Dolní Suchá

IČO: 285988806                                

doporučeně

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY                                  

Datum objednání/Datum obdržení:

Číslo objednávky:

Vrácené zboží:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Email:

Telefon:

Poznámka:

 

 

Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy shora citované, pokud jde o specifikované zboží. Toto zboží vracím nepoškozeno samostatnou poštovní zásilkou doporučeně na vaši adresu. Zaplacenou kupní cenu vraťte v zákonné lhůtě na bankovní účet:___________­­­______________na moje jméno.

 

V_________________ dne__________________

 

___________________________

podpis

 

Stáhněte si formulář ve formátu pdf: Kliknutním stáhnete formulář